Babyvoeding

Het is aan te bevelen water te gebruiken met de vermelding ‘geschikt voor de bereiding van babyvoeding’.
Dat betekent dat dit water een gunstig advies kreeg van de Hoge Gezondheidsraad.
Niet op elk etiket van fleswater staat de vermelding ‘geschikt voor de bereiding van babyvoeding’.
Hou volgende mineralen dan in het oog om na te gaan of dit water kan gebruikt worden of niet.

Kies steeds water met

Een laag nitraatgehalte:
tot 4 maanden: maximum 10 mg per liter, voor oudere baby’s: maximum 25 mg per liter.

Ginstberg: 0 mg nitraat
Maximum: 25 mg nitraat

Een laag natriumgehalte (Na = zout): minder dan 45 mg per liter.
Te veel natrium (zout) belast de nieren van de baby.

Ginstberg: 16,5 mg natrium
Maximum: 45 mg natrium

Een laag sulfaatgehalte (SO4): maximum 250 mg per liter.

Ginstberg: 87 mg sulfaat
Maximum: 250 mg sulfaat

Een laag fluorgehalte (F): maximum 1 mg per liter.

Ginstberg: 0,1 mg fluor
Maximum: 1 mg fluor

Een totale droogrest (of résidu sec op het etiket) niet hoger dan 500 mg per liter.

Ginstberg: 342 mg droogrest
Maximum: 500 mg droogrest

Ons water is arm aan

Familie

Familie

Door de samenstelling van Ginstberg natuurlijk mineraalwater, is dit water geschikt voor het ganse gezin. Water van de Ginstbergbron is geschikt voor dagelijkse consumptie.
Mensen die een zoutarm-dieet dienen te volgen kunnen genieten van een aan de Ginstberg ontsprongen glas bronwater, die door de Hoge Gezondheidsraad erkend werd tot Natuurlijk Mineraalwater.

Contacteer ons

Zorgsector

Ginstberg natuurlijk mineraalwater wordt dikwijls herkend van in de zorgsector, het is geen toeval dat het water van de Ginstbergbron geschonken wordt in deze instellingen. Door de gekende samenstelling en de kwaliteitsvolle afvulling wordt dit water dikwijls verkozen om gebruikt te worden in de ouderenzorg, de ziekenzorg, maar ook in scholen en andere publieke instellingen.

Bent u aankoper, patiënt of familie van iemand die verblijft in een instelling die ons water (niet) schenkt, en u hebt vragen?

Contacteer ons

Zorgsector

Mineraalwater versus bronwater

De geologische en hydrologische kenmerken van de bron, de chemische, fysische en microbiologische samenstelling en de klinische en farmacologische eigenschappen van natuurlijk mineraalwater moeten gekarakteriseerd worden; voor bronwater hoeft dat onderzoek niet te worden uitgevoerd.
De samenstelling, de temperatuur en andere essentiële kenmerken van natuurlijk mineraalwater moeten constant blijven binnen natuurlijke schommelingen en niet door het debiet van de bron beïnvloed worden; bronwater stelt daar geen eisen aan.
Natuurlijk mineraalwater dient bij de bron te worden gebotteld, bronwater mag ook elders worden gebotteld.

Mineraalwater, dat door een van de EU landen is erkend, mag overal in de EU worden verkocht. Bronwater mag in andere EU landen dan het land van erkenning worden tegengehouden totdat het is gekeurd en in orde bevonden omdat bronwater moet voldoen aan de drinkwaternormen per land.

Lijst van Europese mineraalwaters